0 شنود و گفت ۱۴۰۰

شنود و گفت سال ۱۴۰۰


"شنود و گفت" انجمن فلوت ایران شامل سه کنسرت مجازی و سه گفتگو پیرامون این کنسرت هاست. علاقمندان میتوانند در تاریخ های ۵ و ۷ و ۹ اسفند از ساعت ۲ بعدازظهر با مراجعه به سایت انجمن فلوت ایران این کنسرت ها را در آپارات بشنوند و در تاریخ های ۶ و ۸ و ۱۰ اسفند ساعت ۹ شب، برای گفتگو پیرامون اجراها و نقد و بررسی قطعات، در سکای روم با نوازندگان و میزبانان برنامه همراه شوند. برای شرکت در این گفتگوها از طریق سایت انجمن فلوت ایران ثبت نام کنید.

نوازندگان: راژان بیات، ریحانه حاجی محمد، فرید شاهسار، نگار عزیزخانی، کیانا فاطمی فر، مریم گلزاریان پور، آذین موحد

میزبانان: سهراب بابکی راد، علی چوپانی نژاد، ریحانه حاجی محمد، عسل حناچی، پویان فرزین، سپیده منظری، آزاده نیلچیانی، آذین موحد

ضبط، صدا و تصویر: علی چوپانی نژاد

پوستر: مریم گلزاریان

تیزر: خانه فلوت ایران

امور فنی و سایت: علی داس‌مه


پارتیتور‌ها

برای دانلود کلیک نمایید.

  1. Marais: les Folies d'Espagne
  2. Debussy: Syrinx (solo flute)
  3. Ferroud: 3 Pieces for solo flute
  4. Varese: Density 21.5
  5. Telemann: Twelve Fantasias
  6. Ibert: Piece
  7. Berio: Sequenza for flute solo
  8. CPE Bach: Sonata solo flute A min
  9. Takemitsu: Air
  10. Karg Elert: Sonata Appassionata

فهرست برنامه های شنود و گفت ۱۴۰۰
فهرست برنامه های شنود و گفت ۱۴۰۰

M.Marais Les folies d'espagne

کیانا فاطمی فر


C.A. Debussy - Syrinx

فرید شاهسار


E.Varese - Density 21.5

دکتر آدین موحد


P.O.Ferroud -Three Pieces for flute solo

نگار عزیزخانی


روز دوم

Ph.Telemann Fantasia No.1 -3

فرید شاهسار


J.Ibert - Piece for flute Solo

راژان بیات


Beriot - Sequenza

ریحانه حاجی محمد


روز سوم

Ph.Telemann - Fantasias No.4-6

فرید شاهسار


C.P.E. Bach - Solo in A minor

مریم گلزاریان


T.Takemitsu - Air

کیانا فاطمی فر


Karg Elert - Sonata appassionata Op.140

دکتر آذین موحد