سمینار فلوت تهران تیر. ۹۸
۱۳۹۸ تیر ۱۸
پردیس‌هنرهای‌زیبا ، دانشگاه تهران
۱۸ و ۱۹ تیر ۱۳۹۸

علاقمندان به شرکت در کنسرت برگزیدگان باید تا تاریخ 12 تیرماه 98 نمونه صوتی/ویدئو از اجرای خود را به کانال واتساپ انجمن ارسال دارند و در صورت اخذ تأییدیه، موفق خواهند شد در کنسرت برگزیدگان در روز 19 تیر اجرا نمایند. انتخاب قطعه به عهده داوطلب است و باید از رپرتوار تخصصی ساز فلوت انتخاب گردد.علاقمندان موظف به اجرای یک قطعه کامل و یا موومان اول از قطعه هستند. دعوت از پیانیست به عهده ی داوطلب است. قطعات رپرتوار که برای فلوت سولو نوشته شده است نیز قابل پذیرش هستند.

شرکت کنندگان میتوانند در صورت تمایل به شرکت در کلاس های انفرادی آذین موحد بصورت حضوری برای روز پنج شنبه 20 تیرماه ثبت نام نمایند.


برای ثبت نام اینجا کلیک کنید.