کنکور نوازندگی فلوت ۹۸
۱۳۹۸ فروردین ۲۴
پردیس‌هنرهای‌زیبا ، دانشگاه تهران
۲۴ الی ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

کنکور نوازندگی فلوت ۹۸

شرائط شركت در كنكور فلوت ١٣٩٨

 

 • داوطلبان شركت در كنكور ١٣٩٨ بايد پس از فروردين ١٣٦٨ متولد شده باشند.
 • ثبت نام از تاريخ ١ بهمن ١٣٩٧ از طريق سايت انجمن فلوت ايران انجام خواهد شد.
 • پيانيست رند اول براى همراهى قطعه رندو موتزارت توسط انجمن فلوت ايران هماهنگ خواهد شد و هريك از شركت كنندگان فرصت يكبار تمرين با وی را خواهند داشت.
 • دعوت از پيانيست براى همراهى رندهاى دوم و سوم به عهده داوطلب است.
 • قطعه معاصر كه به سفارش انجمن فلوت ايران براى كنكور ١٣٩٨ ساخته شده است از تاريخ ٢٠ اسفند ١٣٩٧ بر روى سايت انجمن فلوت ايران قرار خواهد گرفت.
 • قرعه كشى نوبت حضور در كنكور در روز ٢٠ فروردين ١٣٩٨ ساعت ١٢ در ساختمان شماره ٢ پرديس انجام خواهد شد.

 

Rules

 

 • Candidates should not be older than 30 at the time of the competition.
 • Registration begins on 21 January 2019 via the IFS site.
 • Collaborative pianist will be provided for the first round, however for the 2nd and 3rd rounds candidates are required to bring their own accompanist.
 • The contemporary piece commissioned for this competition by the Iran Flute Society will be made available to candidates on 20 March 2019.
 • Drawing of lots will be on 9 April 2019 at 12noon.

 

 


رپرتوار : Repertoire

رند اول : First round

1. Marin Marais
Les Folies d'Espagne Var.1,2,3,4,8,11,12,15,19,23

2. Sigfried Karg Elert
30 Capricen op.107 No.30

3. Mozart
Rondo in D major K. Anh 184
mm.1-147

 

رند دوم : Second round

يكى از كنسرتوهاى زير به انتخاب داوطلب كه بصورت كامل اجرا شود.

One of the following concerti to be selected by the candidate

1. Nielsen Flute Concerto
2. Reinecke Concerto in D op.283
3. Devienne Concerto in E minor

رند سوم : Third round

 

 • اجراى قطعه معاصر كه به سفارش انجمن فلوت ايران براى كنكور ١٣٩٨ ساخته شده است.
 • اجراى رسيتال فلوت از قطعات انتخابى داوطلب بمدت ٣٠ دقيقه كه اجراى يك قطعه فلوت و پيانو امپرسيونيستى در آن اجبارى است.

 

 • Contemporary piece commissioned by Iran Flute Society.
 • A 30 minute recital with pieces selected by the candidate in which an impressionist piece for flute and piano is obligatory.

 

 


هیئت داوران : Jury

 

 • کوشیار شاهرودی Kouchyar Shahroudi
 • آذین موحد Azin Movahed
 • محمد شله‌چی Mohammad Shelechi

 

 


جوایز : Awards

 

 • جايزه برگزيده مقام نخست اين كنكور همچون كنكورهاى قبلى، انتشار يك سى دى با حمايت امور فرهنگى و اجتماعى دانشگاه تهران خواهد بود بعلاوه اجراى دو كنسرت در تهران (تالار آوينى) و در شيراز (تالار باشگاه دانشگاه شيراز).
 • جايزه برگزيدگان مقام دوم و سوم اين مسابقه اجراى يك كنسرت مشترك در تهران (تالار آوينى) و در شيراز (تالار باشگاه دانشگاه شيراز) خواهد بود.
 • كليه شركت كنندگان در اين مسابقه، ميتوانتد پس از اتمام رند اول در مستركلاس كوشيار شاهرودى شركت جويند و در صورت تمايل از اموزش هاى انفرادى آذين موحد استفاده كنند.

 

 • First prize: Publication of a CD through support from the University of Tehran Cultural Publications with repertoire selected by the winner
  plus
  the performance of a concert in Tehran and in Shiraz
  plus
  A 2 day sightseeing trip to the historical city of Isfahan for the candidate and one guest (international candidates only).

 

 • Second prize: Performance of a shared concert with the third prize winner in Tehran and in Shiraz
  plus
  A 2 day sightseeing trip to the historical city of Isfahan for the candidate and one guest (international candidates only).

 

 • Third prize: Performance of a shared concert with the second prize winner in Tehran and in Shiraz.