سمینار فلوت تهران ۱۴۰۱
۱۴۰۱ شهریور ۲۲
دانشکدگان هنر‌های زیبا
۲۲ الی ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۱

باعث خوشحالیست که کورونا رو به پایان رفته و امسال دوباره، لذت کنارهم بودن در سمینار فلوت تهران نصیبمان میشود. گرچه که در دو سال گذشته شما علاقمندان فلوت ما را تنها نگداشتید و همواره، چه در شنود و گفت 1400 که با برگزاری آن دهمین سالگرد تاسیس انجمن فلوت ایران را در فضای مجازی جشن گرفتیم، و چه در وبینار 1399 که در آن شاهد حضور بیش از 100 شرکت کننده از اقصی نقاط ایران بودیم در کنار ما بودید، اما باور داریم که پویایی و بالندگی در هنر نیازمند تعامل زنده در کنار یکدیگر است، بدین ترتیب، رونق حضورتان ما را تشویق کرد تا علی رغم شرائط نه چندان شادکام میهنی، باری دیگر به برگزاری سمینار فلوت تهران همت گماریم و امیدوار باشیم لحظاتی را که در کنار هم به کشف زیبایی ها میپردازیم روح بخش روزگارمان باشد.

سمینار 1401 مجموعه ای از 5 کارگاه و 6 کنسرت را در بر میگیرد. کارگاه ها نه تنها به مباحث پایه در توسعه ی مهارت های بنیادی در نوازندگی میپردازند بلکه در دو کارگاه با سبک وسیاق دو آهنگساز نقش آفرین در توسعه ی مهارت های نوازندگی فلوت آشنا میشویم که دریچه ای را بر تفسیر قطعات از زاویه دید آهنگساز خواهند گشود. کنسرت ها نیز با همین رویکرد برنامه ریزی شده اند و نوازندگان، برنامه هایی را آماده کرده اند که با تنوعی جالب و ٱموزنده هم قطعات آشنا و هم قطعات نویی که در ایران اجرا نشده اند را به اجرا خواهند گذاشت.

سمینار فلوت تهران از تاریخ 22 تا 24 شهریور 1401 در نگارخانه ی تهران در دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران واقع در خیابان قدس بالاتر از بزرگمهر برگزار خواهد شد.